News

ยักษ์ใหญ่น้ำอัดลมยืนยันไม่ปรับขึ้นราคาตามภาษีความหวาน

นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารบริษัทโคคา-โคล่า เปิดเผยว่า แม้รัฐบาลจะประกาศปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตความหวานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ แต่ทางบริษัทจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำอัดลม เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ แม้ว่าจะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม โดยบริษัทฯ เตรียมใช้กลยุทธ์รับมือ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีปริมาณน้ำตาลลดลง ซึ่งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถแชร์รายจ่ายด้านภาษีที่ต้องเสียเพิ่มได้

สำหรับการจัดเก็บภาษีความหวานของกรมสรรพสามิต แบบขั้นบันไดนั้น เริ่มจากเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เรียกเก็บภาษีเท่าเดิมที่ 30 สตางค์ต่อลิตร, หากปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่ถึง 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 1 บาทต่อลิตร จากเดิมที่เสียภาษี 50 สตางค์ต่อลิตร, หากเครื่องดื่มมีปริมาณน้ำตาลตั้งแต่ 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมจะเสียภาษี 3 บาทต่อลิตรจากเดิม 1 บาท, และหากมีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม จะต้องเสียภาษีที่ 5 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มเป็น 4,500 ล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้ได้ราว 2,000-3,000 ล้านบาท โดยจะมีการปรับขึ้นภาษีแบบขั้นบันไดแบบเท่าตัวอีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคมปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง