{channel_category} {/channel_category} ข่าวอาจารย์ราชภัฏโคราชไม่เชื่อมีแก๊งปั่นราคาภาพพระอุลตราแมน
News

อาจารย์ราชภัฏโคราชไม่เชื่อมีแก๊งปั่นราคาภาพพระอุลตราแมน

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชื่อว่า ไม่มีขบวนการปั่นราคาภาพวาดพระพุทธรูปอุลตราแมน หรือมีนัยยะแอบแฝงใดๆเกี่ยวกับการบ่อนทำลายพุทธศาสนา ตามที่กลุ่มชาวพุทธเพื่อแผ่นดินสันนิษฐานไว้

แม้กลุ่มชาวพุทธเพื่อแผ่นดินยอมถอนแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาหญิงปี 4 ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วาด“ภาพวาดพระพุทธรูปอุลตราแมน”และผู้สมทบรวม 4 คน แต่กลับไม่ยอมถอนแจ้งความอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอ้างว่าเป็นขบวนการปั่นราคาภาพวาดและมีรหัสลับบ่งบอกอะไรบางอย่าง

ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เผยว่า นึกไม่ถึงว่าจะสันฯษฐานขนาดนั้นได้เป็นสิทธิ์ที่จะมอง ตนไม่เชื่อว่าภาพวาดพระพุทธรูปอุลตราแมนจะมีรหัสลับซ่อนเงื่อนงำใดๆหรือมีขบวนการใดๆที่สร้างความปั่นป่วนทางความคิดเห็นของคนในสังคมหรือปั่นราคาภาพวาดให้มีมูลค่าสูงขึ้น

ทั้งนี้ได้ฟังเหตุผลเจตนาของนักศึกษาผู้วาดภาพแล้วไม่น่าจะเหตุผลใดๆซ่อนเร้น อาจมีแบรนด์เนมชื่อดังข้างหลังภาพ แต่เป็นเพียงมิติของภาพวาดที่สื่อความหมายเป็นกิเลสหรือสิ่งยั่วยวน ภาพที่ถ่ายทอดออกมามีความหมายทื่อๆไม่ได้มีชั้นเชิงใดๆ แอบแฝงอยู่ในอดีตยอมรับว่าในวงการศิลปะ มีขบวนการสร้างกระแสให้ผลงานมีชื่อเสียงดังเปรี้ยงป้าง เพื่อหวังผลในมูลค่าของภาพวาดหรือผลงานศิลปะ

แต่ไม่เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวจะลุกลามเข้ามาในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย ตนไม่เชื่อว่าภาพที่นักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นมาจะมีรหัสลับใดๆ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอาจารย์ที่ปรึกษาที่ถูกพุ่งเป้าดำเนินการทางกฎหมายน่าจะมีเหตุผลชี้แจงได้อย่างแน่นอน