News

กรมอุตุฯเตือน ฝนตกหนักภาคกลาง-ภาคตะวันออก-ภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสม

โดยภาคกลาง มีฝน 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ตกที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี

ส่วนภาคตะวันออก มีฝนมาก 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ฝนตกหนักที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ มีฝนมาก 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต้องระวังฝนตกหนักที่ระนอง พังงา และสตูล ทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ถึงวันที่ 19 กันยายนนี้

ส่วนภาคเหนือ และภาคอีสาน วันนี้ยังคงมีฝนน้อย โดยภาคเหนือ มีฝนตกเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคอีสาน ฝนตก 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันพรุ่งนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง