News

เดือดร้อนหนัก น้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสีย-ส่งกลิ่นเหม็น จ.อุบลราชธานี

รายงานสดจากบ้านคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ 5 อำเภอ บางจุดน้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ทำให้เดือดร้อนหนักกว่าเก่า...