7 สีช่วยชาวบ้าน

กรมเจ้าท่าสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย แจ้งความดำเนินคดีผู้บุกรุก และมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเขื่อนหินกันน้ำกัดเซาะ

โดยเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบบริเวณปากคลองเขย่า ในพื้นที่ชุมชนบ้านใต้ทุ่งแหลมหอย หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าตัวปูนปั้นหมึกวาย มีการก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลอ่าวไทย จำนวน 16 ตารางเมตร และยังพบการก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะ บริเวณปากร่องน้ำคลองเขย่า จำนวน 156 ตารางเมตร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.2535 และมาตรา 118 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17) พ.ศ.2560

นายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้สั่งให้เลขานุการชุมชนบ้านใต้ทุ่งแหลมหอย ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากพื้นที่ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้กำชับให้ผู้อำนวยการเจ้าท่าเขต 4 ติดตามการดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอาคารศาลาไม้ ที่ก่อสร้างอยู่บนแนวสันเขื่อนปากคลองเขย่า ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ โดยให้รายงานกรมเจ้าท่าทราบเป็นระยะต่อไป