รายงานพิเศษ : สุขภาพช่องปากคนไทยวิกฤต

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ไม่ใช่เด็กเท่านั้นที่แปรงฟันไม่ถูกวิธี และมีปัญหาฟันผุ แม้แต่คนวัยทำงาน ก็ต้องเผชิญปัญหานี้เช่นกัน และมีปัญหาเหงือกเลือดออกง่าย ฟันผุ ทั้งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น การสูบบุหรี่แบบมวนต่อมวน ทำให้มีปัญหาการบดเคี้ยว จนส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย จากการไม่รักษาสุขภาพช่องปาก

สาเหตุหลักที่ปัญหาถูกปล่อยทิ้งไว้ เป็นผลมาจากยอดผู้รับบริการมีมาก ต้องรอคิวนานโดยเฉพาะการใช้บริการตามโรงพยาบาล ทำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ต้องขยายบริการเชิงรุก โดยร่วมกับคลินิกของรัฐและเอกชน จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมไอวอรี่ เฮ้าส์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยบัตรทอง

ปัจจุบันมีคลินิกเข้าร่วมโครงการกว่า 150 แห่ง เกินครึ่งเป็นคลินิกเอกชน ซึ่งมีผู้สนใจใช้บริการเฉลี่ย 50 คนต่อวัน ทั้งถอนฟัน อุดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และรักษาโรคเหงือก รวมถึงจัดทำรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงวัย

คลินิกใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนาน จุดเด่นนี้เอง ที่ทำให้คนวัยทำงาน และพ่อแม่ นิยมพาลูกหลานเข้าตรวจสุขภาพช่องปากมากขึ้น ขณะที่วัยรุ่นยอมรับประหยัดค่าใช้จ่าย แถมได้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเพราะมีเวลาคุยกับทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาต่อเนื่อง

เป็น 1 ใน 4 บริการที่ประชาชน เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายซ้ำช่วยลดความแออัด และปัญหาสุขภาพช่องปากเรื้อรัง ที่อาจต้องเสียเงินอีกมากในการดูแลก่อนวัยเกษียณ

Tag : เกาะติดข่าวดัง