News

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ต้องกังวลทหารพร้อมช่วยทุกคนทุกพื้นที่24ชั่วโมง

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ระบุกำลังพลของกองทัพบกร่วมกับทุกภาคส่วน บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคเหนือและอีสาน ที่ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังและแนวโน้มระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆ คาดจะใช้เวลาอีก 1 สัปดาห์ โดยกองทัพภาคที่ 2 จัดการตั้งศูนย์บรรเทาภัยส่วนหน้าที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

รวมทั้งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เรือพลังลมจากกองพลพัฒนาที่ 2 มีการโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทุกภาคส่วน และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ รด.จิตอาสาในการบรรจุขนส่งและนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย พร้อมจัดเรือและรถยนต์บรรทุกบริการรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะระหว่างอำเภอวารินชำราบถึงอำเภอเมือง ,จัดชุดแพทย์ทหารบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่น้ำท่วมสูง ซึ่งประชาชนบางส่วนไม่ได้อพยพออกจากบ้านเพื่อบริการตรวจสุขภาพ มอบสิ่งของ ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น รวมถึงมีการจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ประชาชนผ่อนคลาย

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 2 ยังร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ส่งกำลังพลพร้อมเครื่องมือเข้ากำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนในเวลากลางคืนได้จัดชุดดูแลความปลอดภัยและพักแรมร่วมกับประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและชุมชน ที่มีน้ำท่วมขังและยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนได้ ขณะเดียวกันจัดชุดลาดตระเวนทางน้ำเข้าตรวจสอบพื้นที่ รักษาความปลอดภัยบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่อุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำมูล

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 เตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่างพร้อมเข้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยทุกคน ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ยุติลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด