รอบรั้วเอเชีย

อุรังอุตังป่วย จากหมอกควันพิษไฟป่าอินโดนีเซีย

เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิเพื่อการอยู่รอดของอุรังอุตัง ประจำจังหวัดกาลิมันตันกลาง บนเกาะบอร์เนียว ของประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างหนักในขณะนี้ ในหลายพื้นที่ ของเกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันพิษ และกำลังส่งผลกระทบต่อมนุษย์และอุรังอุตัง จำนวน 31 ตัว และลูกอุรังอุตัง 7 ตัวที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิดังกล่าว เนื่องจากมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยทางเจ้าหน้าที่ ต้องย้ายพวกมันมาอยู่ในกรงและคอยดูแลตลอดเวลา

สำหรับ อุรังอุตังเหล่านี้ เป็นอุรังอุตังที่ทางการอินโดนีเซีย ยึดมาจากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า และนำมาฟื้นฟูก่อนนำกลับคืนป่าต่อไป