News

Green Report : เต่าบาดเจ็บรักษาได้

เต่าตัวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุถูกรถทับกระดองแตกจนเป็นแผลใหญ่อยู่บริเวณกระดอง

ส่วนตัวนี้ บาดเจ็บเช่นกัน ถูกสัตว์ขนาดใหญ่กัด ที่ใบหน้าจนตาและจมูกหายไป

และนี่เป็นเต่า ที่พบอาศัยในบ่อน้ำภายในวัด มีอาการกระดองผุ คล้ายกับคนเป็นโรคผิวหนัง เพราะอยู่ในแหล่งน้ำปิด 
         
เต่าเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ยังมีเต่าเจ็บป่วย และบาดเจ็บอีกมาก ที่ถูกนำเข้ามารักษาศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละปี มีเต่าสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งเต่าบก เต่าทะเล เข้ามารักษามากถึง  1,000 ตัว

เต่าถูกรถทับ กระดองแตก เป็นแผลฉกรรจ์ มีเข้ามารักษามากที่สุด และถือว่ามีอาการสาหัสที่สุด รองลงมาเป็นเต่ากินสิ่งแปลกปลอม เช่น ขยะพลาสติก กินเหรียญ เศษวัสดุต่างๆ ที่คนทิ้งลงน้ำ รวมถึงเต่าที่อยู่ในแหล่งน้ำไม่เหมาะสม

นอกจากการรักษาพยาบาล การดูแลระหว่างเต่าพักรักษาตัว ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอาหารที่เต่ากิน จะต้องปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนหมายถึง มีอาการสาหัส การรักษาและการฟื้นตัว จึงใช้เวลานาน

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดตั้ง "กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ" ขึ้น เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาเต่าและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ เมื่อรักษาจนหายดีแล้ว สัตว์เหล่านี้จะถูกส่งคืนธรรมชาติ ซึ่งสิ้นเดือนนี้ จะมีเต่าจำนวนหนึ่ง ถูกปล่อยคืนที่อ่างเก็บน้ำบางพระต่อไป 

หากคุณผู้ชมจำเต่าออมสิน ที่กินเหรียญได้ ขณะนี้ถูกสตัฟฟ์ไว้ที่นี่ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้คนหันมาใส่ใจสัตว์เหล่านี้มากขึ้น

                     
Facebook Ch7HD Social Care