จีนถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 13 มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติระดับชาติ โดยทรงเป็น 1 ใน 6 บุคคลสำคัญที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ โดยอีก 5 คน มาจาก คิวบา แทนซาเนีย รัสเซีย ฝรั่งเศส และแคนาดา
 
โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ และทรงร่วมงานเฉลิมฉลองครบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562