News

ลดนำส่งเงินกองทุนฯ อุดหนุนราคาน้ำมัน

หลังเกิดเหตุโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี มีผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากน้ำมันดิบส่วนหนึ่งจะหายไปจากตลาดโลกนั้น
              
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน 

โดยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองของไทย ล่าสุดอยู่ที่ 6,407 ล้านลิตร ใช้ได้อีก 54 วัน ส่วนก๊าซ LPG ยังเพียงพอใช้ได้ อีก 12 วัน ซึ่งหากสถานการณ์วิกฤต กรมธุรกิจพลังงานจะจัดสรร LPG ให้กับภาคครัวเรือนก่อนเป็นลำดับแรก

พลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัด และอนุรักษ์ไว้ โดยล่าสุด นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่อวอร์ดปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้าประกวด หวังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น สมัครได้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้

ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการสามารถประหยัดพลังงานรวมได้กว่า 9,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.9 ล้านตัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง