News

ประยุทธ์ฉุนข้าราชการทำงานด้วยปาก ปล่อคนด่านายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เปิดการประชุมประจำปี 2562 ของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระบุว่า แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุให้ได้ เพื่อสร้างสังคมสงบสุข สมานฉันท์ปรองดอง ให้ทุกคนมีที่ยืนอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลัก เคารพ คุ้มครอง และ เยียวยา โดยแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ต้องจับจุดเด่น ลดจุดด้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

โดยพล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการพูดว่า นายกรัฐมนตรี จะให้เปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงปลาเมื่อน้ำท่วม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดข้อความออกไปอย่างไม่ถูกต้อง หากตนเองคิดได้แค่นั้นก็ไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว แม้แต่ผู้หมู่ก็ยังเป็นไม่ได้เลย ทั้งที่ต้องการเพียงให้จัดทำแก้มลิงและนำปลาไปเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกเท่านั้น พร้อมฝากสื่อมวลชน ช่วยนำเสนอข่าว 2 ด้านอย่างมีจรรยาบรรณ ไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่ทำประเทศเสียหาย ไม่รู้ว่ารักประเทศหรือไม่ แต่ยืนยันว่าตนเองรักประเทศแน่นอน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังสั่งข้าราชการระดับบริหาร ลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานให้มากขึ้น ชี้การเป็นผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เสี่ยงมากขึ้น ไม่ใช่สบายมากขึ้น ต้องอ่านหนังสือให้แตก อย่าคอยแต่สั่งงานด้วยปาก มีประเด็นอะไรที่ชี้แจงได้ก็ขอให้ชี้แจง ไม่ใช่รอให้ประชาชนมาตำหนิติเตียน และท้ายที่สุดก็กลายเป็นตำหนินายกรัฐมนตรีคนเดียว ก่อนตัดพ้อ โดนด่าจนชิน ทั้งที่บางเรื่องก็ไม่ควรที่จะถูกตำหนิ หากข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง