News

นายกฯฉุนข้าราชการไม่ช่วยชี้แจงจนตนถูกด่า!

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่พอใจข้าราชการ อยู่แต่หอคอย ทำงานด้วยปาก อ่านหนังสือไม่แตก ปล่อยคนด่านายกฯ ไม่ช่วยชี้แจง ทั้งที่มีแต่คนคอยแต่หาเรื่อง

พลเอกประยุทธ์กล่าวปาฐกถาพิเศษ เปิดการประชุมประจำปี 2562 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่” ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยระบุว่า แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นเป้าหมายที่ต้องบรรลุให้ได้ เพื่อสร้างสังคมสงบสุข สมานฉันท์ปรองดอง ให้ทุกคนมีที่ยืนอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักเคารพ,คุ้มครองและเยียวยา โดยแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ต้องจับจุดเด่นลดจุดด้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มีการพูดว่านายกรัฐมนตรีจะให้เปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงปลาเมื่อน้ำท่วม เป็นการถ่ายทอดข้อความออกไปอย่างไม่ถูกต้อง หากตนเองคิดได้แค่นั้นก็ไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว แม้แต่ผู้หมู่ก็ยังเป็นไม่ได้เลย ทั้งที่ต้องการเพียงให้จัดทำแก้มลิงและนำปลาไปเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกเท่านั้น พร้อมฝากสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าว 2 ด้านอย่างมีจรรยาบรรณ ไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่ทำประเทศเสียหาย ไม่รู้ว่ารักประเทศหรือไม่ แต่ยืนยันว่าตนเองรักประเทศแน่นอน

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า สั่งข้าราชการระดับบริหารลงพื้นที่พบประชาชนและติดตามงานให้มากขึ้น ชี้การเป็นผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเสี่ยงมากขึ้น ไม่ใช่สบายมากขึ้น ต้องอ่านหนังสือให้แตกอย่าคอยแต่สั่งงานด้วยปาก มีประเด็นอะไรที่ชี้แจงได้ก็ขอให้ชี้แจง ไม่ใช่รอให้ประชาชนมาตำหนิติเตียนและท้ายที่สุดก็กลายเป็นตำหนินายกรัฐมนตรีคนเดียว ตนโดนด่าจนชิน ทั้งที่บางเรื่องก็ไม่ควรที่จะถูกตำหนิ หากข้าราชการที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง