7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านสุดงง! ถนนหาย กลายเป็นไร่มันสำปะหลัง

ชาวบ้านสุดงง เมื่อขับรถอยู่บนถนนอยู่ดี ๆ จู่ ๆ ถนนก็หายไป แต่มีไร่มันสำปะหลังมาขวางหน้า จนขับรถต่อไปไม่ได้

ชาวบ้านบ้านเจริญสุข ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ต่างพากันสงสัยว่า เหตุใดถนนทางหลวงสาย 2298 ที่ตัดกับถนนทางหลวงสาย 24 ช่วงอำเภอหนองบุญมาก ไปบ้านสระมะค่า ระยะทาง 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางตรงไปยังอำเภอครบุรี ซึ่งเมื่อมาถึงจุดที่เป็นปัญหา ถนนกลับหายไป แต่มีไร่มันสำปะหลังขวางถนนอยู่ ทำให้ผู้ที่ขับรถมาด้วยความเร็วต้องเบรกกะทันหัน บางรายเบรกไม่อยู่ รถลื่นไถลตกลงไปในไร่มันสำปะหลังก็หลายคัน

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัด ที่ตรงไปยังอำเภอครบุรีได้ใกล้ที่สุด แต่ตัดถนนผ่านไปบรรจบกับถนนอีกฝังหนึ่งไม่ได้ เพราะมีไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านขวางอยู่ประมาณ 500 เมตร จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการใช้เส้นทางลัดนี้ด้วย