7 สีช่วยชาวบ้าน

พบอุปกรณ์สวนสนุกชั่วคราวไม่ได้มาตรฐาน จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบสวนสนุกชั่วคราว ที่มาตั้งให้บริการอยู่ภายในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยพบว่าอุปกรณ์หลายชนิดไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย

สวนสนุกชั่วคราวที่ว่านี้ ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง บนถนนสิริโสธร ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นของบริษัทเอกชน ซึ่งได้ขออนุญาตดำเนินการติดตั้งเครื่องเล่นจำนวน 16 เครื่อง และเปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-20 กันยายน 2562

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในลานสวนสนุก พบว่าอุปกรณ์หลายชนิดอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือให้บริการได้ โดยพบว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นบางชนิดมีการนำน็อตเข้าไปเสียบยึดอุปกรณ์ไว้ โดยไม่มีตัวล็อกป้องกันน็อตหลุดขณะเครื่องเล่นกำลังทำงานอยู่ ส่วนชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงเท่าตึก 5 ชั้น สามารถจุคนได้ 100 คน กลับใช้ขอนไม้รองเป็นฐานรับน้ำหนัก แทนขาเหล็กที่มีขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร  

นอกจากนี้ ยังมีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เข้ามาทำงานชั่วคราวภายในสวนสนุกแห่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากยังพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง