ข่าวภาคค่ำ

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีต ผอ.รร.สามเสนฯ เรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก กรณีทุจริตเบียดบังเงินบริจาคจากผู้ปกครองในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลสอบกรณีการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งของนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อปี 2560 โดยระบุ นายวิโรฒ สำรวล เมื่อครั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับ พวกอีก 2 คน มีพฤติการณ์เป็นขั้นเป็นตอนในการทุจริตเบียดบังเงินบริจาคจากผู้ปกครอง ในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน เพื่อประโยชน์ของตนและพวก รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท รวมถึงยังจงใจปกปิดการกระทำความผิดด้วยการบังคับขืนใจเจ้าหน้าที่ให้ออกใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง และนำเงินไปคืน หลังจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพและเสียง ระบุเรียกรับเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท

ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูลว่าเป็นการกระทำความผิดหลายกรรม ตามกฎหมายอาญา กฎหมาย ป.ป.ช. และความผิดวินัยร้ายแรง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 โดยการชี้มูลดังกล่าวไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่ามีคำพิพากษาของศาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง