News

สุทิน จวกส่งท้าย นายกฯ-วิษณุ ดึงฟ้าต่ำปกป้องตัวเอง

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน ตำหนิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯผู้ชี้แจงแทนปมถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วนว่า ดึงฟ้าต่ำเพื่อปกป้องตนเอง  

ช่วงท้ายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีไม่ทำตามกฎหมาย หากยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง แต่หากจงใจก็ควรชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจ ข้อความที่ขาดหายไปก็ทำให้หลายคนกังวลว่าจะเกิดการยึดอำนาจอีกในอนาคตหรือไม่ หากนายกรัฐมนตรีมีเจตนาจะยึดอำนาจในอนาคตจริงก็ขอให้กลับใจ หากกลับใจไม่ได้ก็ขอให้ลาออก

การชี้แจงของนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ ทั้งปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนและแหล่งที่มาของงบประมาณ ตนหวังว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงให้เข้าใจได้ แต่ก็รู้สึกผิดหวัง เพราะพูดเท็จว่าการล้วงบัตรแข็งคําถวายสัตย์ฯ ทำเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีทุกคนทั้งที่ต่างไปจากปกติ

นายวิษณุพยายามทำให้เข้าใจว่า เมื่อมีพระราชดำรัสถือว่าสมบูรณ์แล้ว เรื่องนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสอยู่แล้ว ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาชี้ว่ากระบวนการถูกหรือผิด และไม่น่าใช้เหตุผลว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์ เพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นการถวายความซื่อสัตย์ต่อพระประมุขเพื่อส่งผ่านไปยังประชาชน ว่า จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

รัฐบาลต้องตอบว่าเหตุใดจึงไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่เช่นนั้นจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้สามารถถวายสัตย์ปฏิญาณตามที่สะดวกได้ โดยไม่ต้องสนใจรัฐธรรมนูญและจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สร้างโดยพล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ จนทำหลายคนคิดว่ามีการดึงฟ้าต่ำลงมาปกป้องตัวเอง ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมว่าต่อไปนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 161 วรรคสอง ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว และตั้งคำถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นจะถวายสัตย์ปฏิญาณในแบบเดียวกันได้หรือไม่