รอบรั้วเอเชีย

อินโดนีเซียคืนขยะให้ชาติตะวันตก หลังพบสารปนเปื้อนในขยะพลาสติก

เจ้าหน้าที่ศุลกากรกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เตรียมส่งคืนขยะ จำนวน 216 ตู้ กลับคืนไปยังกลุ่มประเทศตะวันตก หลังจากตรวจพบสารปนเปื้อนในขยะพลาสติกและวัตถุอันตราย โดยในจำนวนขยะ 216 ตู้ มาจากประเทศออสเตรเลีย 9 ตู้ น้ำหนัก 135 ตัน ขณะที่ 156 ตู้ จะถูกส่งคืนกลับไปยังสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, สเปน, เบลเยียม และสหราชอาณาจักร ส่วนขยะที่เหลือมาจากชาติตะวันตกอื่น ๆ

ทั้งนี้ ทางการอินโดนีเซียตรวจพบตู้ขยะพิษและขยะอันตราย กว่า 2,000 ตู้ ที่มาจากกลุ่มประเทศตะวันตก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้ส่งคืนไปแล้ว 331 ตู้ โดยอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลักดันขยะพลาสติก และวัตถุมีพิษที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ กลับไปยังประเทศต้นทาง