ข่าวภาคค่ำ

นายกฯ เผยในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย พระราชทานพระราโชบายแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายกรัฐมนตรี เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานพระราโชบายแก้ปัญหาน้ำท่วม 

โดย นายกรัฐมนตรี ที่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยและทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา และผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกคน พร้อมพระราชทานพระราโชบายให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบแบบแผน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการทำงานของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้รับรายงานว่า ไม่เกิน 29 กันยายนนี้ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนมาตรการช่วยเหลือและแผนฟื้นฟูจากภาครัฐภายหลังน้ำลด ที่นอกจากการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบแล้ว  ยังเตรียมออกแพ็กเกจเพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะที่ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากยอดแจ้งบริจาค 264 ล้านบาท มียอดเข้ามาแล้ว 97 ล้านบาท ยังรอโอนเข้ามาอีก 166 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลยอมรับไม่สามารถแจกเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงได้ จึงเตรียมหารือปรับวิธีการให้เงินถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้น และแจงบัญชีช่วยเหลือแบบวันต่อวันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ส่วนที่มีการยื่นให้ สตง.ตรวจสอบเงินที่หน่วยงานของรัฐนำไปบริจาคผ่านรายการโทรทัศน์เป็นเงินของส่วนราชการนั้น ๆ หรือไม่ เรื่องนี้รัฐบาลชี้แจงว่า กระทรวงต่าง ๆ สามารถแบ่งเงินที่เป็นงบจำเป็นฉุกเฉินมาใช้ได้ และบางหน่วยงานอาจรับบริจาคจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง