สนามข่าว 7 สี

นายกฯ ลงพื้นที่ เผยในหลวงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

นายกรัฐมนตรี เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานพระราโชบายแก้ปัญหาน้ำท่วม

โดยนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยและทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา และผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกคน พร้อมพระราชทานพระราโชบายให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบแบบแผน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการทำงานของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้รับรายงานว่าไม่เกิน 29 กันยายนนี้ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนมาตรการช่วยเหลือและแผนฟื้นฟูจากภาครัฐภายหลังน้ำลด ที่นอกจากการฟื้นฟูเยียวยาตามระเบียบแล้ว ยังเตรียมออกแพ็กเกจเพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะที่ ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เมื่อเย็นวานนี้ จากยอดแจ้งบริจาค 264 ล้านบาท มียอดเข้ามาแล้ว 97 ล้านบาท ยังรอโอนเข้ามาอีก 166 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลยอมรับไม่สามารถแจกเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงได้ จึงเตรียมหารือปรับวิธีการให้เงินถึงมือประชาชนได้เร็วขึ้น และแจงบัญชีช่วยเหลือแบบวันต่อวัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ส่วนที่มีการยื่นให้ สตง. ตรวจสอบเงินที่หน่วยงานของรัฐนำไปบริจาคผ่านรายการโทรทัศน์ เป็นเงินของส่วนราชการนั้น ๆ หรือไม่ เรื่องนี้รัฐบาลชี้แจงว่ากระทรวงต่าง ๆ สามารถแบ่งเงินที่เป็นงบจำเป็นฉุกเฉินมาใช้ได้ และบางหน่วยงานอาจรับบริจาคจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ