News

รายงานพิเศษ : บ่อขนมครก แก้แล้งลดท่วม จ.ชัยนาท

หน้าดินแตกระแหง ต้นไม้เฉาตาย เพราะขาดน้ำ เป็นสภาพตำตาที่ชาวบ้านหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ต้องเผชิญแทบทุกปี เพราะพื้นที่ในหมู่บ้านเป็นที่ราบสูง ดินเหนียว ไม่อุ้มน้ำ และน้ำยังซึมผ่านยาก หน้าแล้งจึงแทบทำการเกษตรไม่ได้

แต่หลังจากเทศบาลตำบลหนองมะโมง จัดทำบ่อขนมครก เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในแปลงทดลอง 32 ไร่ จนได้ผลชัดเจน น้ำในบ่อน้ำตื้น ไม่เคยแห้งเหือดแม้จะเข้าสู่เดือนเมษายน จึงขยายบ่อขนมครก ออกไปรอบๆ พื้นที่หมู่ที่ 1 จนครอบคลุมและจัดทำตามแนวถนนสาธารณะที่เคยน้ำท่วม เมื่อฝนตกทำให้ทุกวันนี้คุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น ไม่ต้องเผชิญน้ำเจิ่งนองอีก

หลักการทำบ่อขนมครก ไม่ยุ่งยาก ซ้ำต้นทุนน้อย แต่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ใกล้ๆ กับบริเวณ เพื่อทำหน้าที่เป็นธนาคารกลาง ปล่อยน้ำลงสู่ชั้นดินสิ่งที่เกษตรกรต้องทำ คือ ขุดหลุมเมตรคูณเมตรเพื่อทำระบบปิด โดยปักท่อพีวีซีไว้ตรงกลางทับด้วยก้อนหิน แล้วใช้ตาข่ายคลุม และเททับด้วยหินเกล็ด ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำบ่อเปิด สำหรับใช้สูบน้ำเลี้ยงแปลงเกษตร โดยขุดหลุม 2 x 3 เมตร น้ำจะซึมผ่านตาน้ำ ออกมาอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่เห็นผลชัด ทำให้ชาวบ้านถึงกับทึ่ง และอยากให้ขยายโครงการนี้ออกไปอีก ตามบริบทของพื้นที่ ยอมรับหลายจุดยังติดที่ผู้นำชุมชน ที่ยังมองไม่ชัดเรื่องประโยชน์ระยะยาวทั้งที่ใช้ทุนน้อย ถ้าเทียบกับสิ่งที่จะตามมา

นอกจากบ่อขนมครกแล้ว ที่นี่ยังดัดแปลงวิธีการให้น้ำต้นไม้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ขวดน้ำพลาสติก เจาะเป็นรู ปักไว้ใกล้โคนต้นไม้ ใส่น้ำหรือปุ๋ยลงไป เท่านี้ น้ำและปุ๋ยก็จะซึมลงสู่ราก ทุกวันนี้มีท้องถิ่นอื่นๆ สนใจไปศึกษาดูงานมากกว่า 100 คณะ และหากทำได้อย่างจริงตามสภาพพื้นที่แล้งน้ำปีหน้าคงไม่ลำบาก