News

ทั่วไทยฝนชุก เตือนฝนหนักมาก กทม.-ภาคกลาง

ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคอีสานตอนล่าง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น มีฝนหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมาก เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนหนัก และฝนตกสะสม และช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นี้ จะมีลมกระโชกแรงด้วย

จับตาภาคกลาง วันนี้ปริมาณฝน 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีเมฆมาก และจะมีฝนหนักมากบางแห่งด้วย จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน มีฝน 60-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ก็เป็นแนวร่องมรสุม พาดไปทางภาคอีสานตอนล่างด้วย

ขณะที่ ภาคตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และมีฝนหนักมาก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

สำหรับภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน มีฝน 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรระวังการเดินเรือ

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังฝากเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นี้ ต้องระวังพายุโซนร้อน "เทพ่า (TAPAH) ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง