News

ที่พึ่งประชาชน! ทหารเร่งฟื้นฟู หลังน้ำลด

จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนต่างเดือดร้อน ทั้งหนทางทำมาหากิน ข้าวของเสียหาย แต่ในความโชคร้าย ก็ทำให้เราได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

"ทหาร" นับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกๆ ที่น้ำเอ่อท่วม โดยปัจจุบัน บางพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับจนสามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว แต่ภารกิจการช่วยเหลือของทหารยังไม่จบสิ้น

อย่างเช่นวันนี้ (20 ก.ย.) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ต.หนองขอน อ.เมือง สนับสนุนการทำความสะอาด ฟื้นฟูสถานที่หลังน้ำลด และปรับภูมิทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองขอน จ.อุบลราชธานี ด้วยการเก็บกวาดสิ่งของ ตัดแต่งหญ้า และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

ขณะที่ วานนี้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนบ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยได้อำนวยความสะดวกประชนชนผู้ประสบอุทกภัย​ ในการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ และทำความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหาย เพื่อสุขอนามัยของที่ดี ของคนในชุมชน จึงต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสัตว์มีพิษ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น ที่คอยช่วยเหลือประชาชน ยังมีอีกหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนด้วยกันเอง ที่พร้อมหยิบยื่นนำใจนี้ให้พี่น้องคนไทยด้วยกันตลอดมา

ภาพจาก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center