News

บัวบูชา พาเที่ยว : Wisdom Farm เที่ยวเชิงเกษตร

Wisdom Farm ตั้งอยู่ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี แหล่งการเรียนรู้การเกษตร โดยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ไฮไลท์คือสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา และวิวบรรยากาศทุ่งนา แบบพาโนรามา...