บัวบูชา พาเที่ยว : Wisdom Farm เที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

Wisdom Farm ตั้งอยู่ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี แหล่งการเรียนรู้การเกษตร โดยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ไฮไลท์คือสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา และวิวบรรยากาศทุ่งนา แบบพาโนรามา...

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว