ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการที่คณะทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 20 กันยายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ในการนี้ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล ทรงประเคนสังฆทานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สังฆทานนอกนั้น พระราชนัดดา และพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5 ทรงประเคนและประเคนตามลำดับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อปี 2411 ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อนำมาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อปี 2477 ทรงสนพระราชหฤทัยความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ทรงมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด