ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร และมุกดาหาร

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ จังหวัดยโสธร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ติดกับลำน้ำชี ลำน้ำเซบาย และลำน้ำสาขา ถูกน้ำท่วมขังได้รับความเสียหายจำนวนมาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 71,460 คน รวม 25,746 ครัวเรือน ปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยม นางเฮือน สกรินทร์ อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 52 ตำบล 34 ชุมชน 514 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 21,426 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด