รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ที่หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย รวม 12 ตำบล 20 ชุมชน 3,055 ครัวเรือน ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา โดยทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะอพยพผู้ประสบอุทกภัยกลับบ้าน และเตรียมสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อทำการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก ถุงพระราชทาน อุบลราชธานี