News

ภาพเป็นข่าว : นาทีชีวิต! จยย.เลี้ยวออกซอย-เฉี่ยวเก๋งล้มคว่ำ เคราะห์ดีไม่ถูกเหยียบซ้ำ

บางแยกจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เราไม่ต้องรอสัญญาณไฟ เลี้ยวได้เลย แต่ก็ต้องระวังรถที่มาทางตรงด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้...

ขอบคุณภาพ Facebook Page : ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี.SCC