รอบรั้วเอเชีย

สถานเอกอัครราชทูตเนปาลจัดงานฉลองวันชาติ

นาย คเนศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เป็นประธานเนื่องในการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลและไทย ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย ขณะเดียวกัน ได้กล่าวถึงโครงการของรัฐบาลเนปาล ที่มีชื่อว่า "วิสิท เนปาล 2563" ที่เชิญชวนให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเนปาล ซึ่งมีความสวยงามทั้งด้านธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเนปาลกับไทย โดยสุดท้ายนี้ ยังกล่าวถึงเรื่องการค้าระหว่างเนปาลและไทยว่า ยอดการซื้อขายมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลเนปาลจะมุ่งเน้นการส่งออกสินค้า ประเภทเป็นงานฝีมือ ชา กาแฟและอื่น ๆ ให้ประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้ให้มากขึ้น