รอบรั้วรอบโลก

ประชากรนกในทวีปอเมริกาเหนือลดลงขั้นวิกฤต

งานวิจัยฉบับล่าสุด เกี่ยวกับจำนวนประชากรนก ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์ทางชีววิทยา ชี้ให้เห็นว่า จำนวนนกที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบว่ามีจำนวนลดลงมากถึง 3,000 ล้านตัว คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่1970 ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นนกสายพันธุ์หายากเท่านั้น แต่นกที่เห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนบางชนิด ก็มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยนักวิทยาศาสตร์หวังว่า ผลวิจัยดังกล่าวจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัย ให้คนหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น

ทั้งนี้ แม้งานวิจัยไม่ได้มีการสรุปถึงสาเหตุที่ทำให้ประชากรนกในทวีปอเมริกาเหนือลดลงเป็นอย่างมาก แต่ทีมสำรวจเชื่อว่า เป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติลดลง เนื่องจากการรุกรานและถูกใช้ทำเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์