News

ปริมาณน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานี ลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายงานสดจากสถานีวัดน้ำ M7 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : ตลอดทั้งคืนมีฝนตกหนัก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลทำให้น้ำในแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มสูงขึ้น...