News

กสศ.ร่วม 73 หน่วยงาน ผลักดันแรงงานไทย ตั้งเป้า 6,000 คน

กสศ.ร่วมมือกับอีก 73 หน่วยงาน พัฒนาอาชีพกลุ่มคนแรงงานทั่วประเทศปีนี้เป็นปีแรก ตั้งเป้าไว้กว่า 6,000 คน...