ปลูกกาแฟอินทรีย์ รับกระแสตลาดสุขภาพ

วันที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดเลย หนึ่งในจังหวัดที่ไม่ใช่มีแต่ที่ท่องเที่ยวสวยๆ ที่นี่ยังมีกาแฟคุณภาพดี ส่งไปขายมาแล้วทั่วประเทศไทย กาแฟที่นี่ ปลูกได้ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์โรบัสต้า และอะราบิก้า สร้างมูลค่ามาแล้วเฉลี่ยปีละกว่า 20 ล้านบาท

จุดเด่นของที่นี่ คือการผลิตเมล็ดกาแฟอินทรีย์ ที่เกษตรกรทยอยปรับเปลี่ยนวิถีทำเกษตร เลิกใช้สารเคมี ปรับการดูแลพื้นที่เพาะปลูกหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มการตัดแต่งดูแลเอาใจใส่แทน แม้ในช่วงแรกผลผลิตที่ได้จะลดลงบ้าง แต่เมื่อเทียบกับราคาจำหน่าย ที่ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ก็ถือว่าคุ้มค่า ที่สำคัญการหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง และผู้บริโภคก็ได้ดื่มกาแฟที่ปลอดสารพิษด้วย

นอกจากนี้ เกษตรกรยังหันมารวมตัวเป็น "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน" สร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตร และนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกกาแฟกว่า 300 ไร่ เพื่อให้ผลิตกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ผลผลิตที่เป็นสารกาแฟปีละกว่า 24,000 กิโลกรัม และวางแผนระบบการตลาดให้เติบโต โดยนำผลผลิตที่ได้บางส่วนมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบด กาแฟซองดีฟ จนสามารถสร้างแบรนด์กาแฟให้เป็นที่รู้จักในตลาดท้องถิ่นได้