กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแก้กฎหมายประมง

วันที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาประมง โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของชาวประมงผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ขอให้ผ่อนผันอัตราโทษในข้อหาต่างๆ ที่รุนแรงกว่าโทษของกลุ่มสหภาพยุโรป ว่าด้วยการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU (llegal Unreported and Unregulated Fishing) รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการออกทำการประมง

โดยต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และจะเสนอแก้ไขกฎกระทรวงต่าง ๆ ตามกระบวนการ ซึ่งการแก้ไขจะต้องไม่ละเมิดกฎ IUU เพื่อไม่ให้การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยถูกกีดกันทางการค้า

นอกจากนี้ ได้ให้กรมประมงประสานกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 5,300 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการเรือประมงขนาด 60 ตันกรอส ขึ้นไป และประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส.เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส และเรือประมงพื้นบ้าน โดยเรือประมงพื้นบ้านบางส่วนไม่มีทะเบียนอย่างถูกต้อง การให้สินเชื่อต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ การปล่อยสินเชื่อ จะใช้เรือประมงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าไม่เพียงพอจะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ร่วมค้ำประกันด้วย ถ้าทั้ง 2 ธนาคารตกลง ก็ดำเนินการได้ทันที