News

หวั่นโรคระบาด! แพทย์-พยาบาลลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระดมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียง เข้าสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ต้องอพยพขึ้นพักอาศัยตามจุดอพยพที่อยู่กันแออัด กระจายกันหลายจุด โดยทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม.ได้ลงพื้นที่จุดอพยพวัดบูรพาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งพบว่าผู้อพยพส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเครียด และที่น่าห่วงที่สุดคือโรคระบาด และโรคที่มากับน้ำในช่วงนี้