News

กองทัพบกลงช่วยพื้นที่น้ำท่วม ภาคเหนือ-อีสาน พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

กำลังพลกองทัพบกยังคงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ตามนโยบายและแนวทางของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งให้มณฑลทหารบก เป็นหน่วยหลักบูรณาการประสานกับจังหวัด และส่วนราชการ เข้าทำการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยจัดชุดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน จัดชุดแพทย์ออกไปให้บริการ และสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร สถานที่ราชการ เพื่อเร่งฟื้นฟูโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง