News

หลายหน่วยงานระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจร และบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนให้รวดเร็ว พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ให้ทราบทุกวัน ในช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ครั้งที่ 74 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทางด้านกองทัพบก ยังคงกำลังพลของกองทัพบกอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และเตรียมเข้าฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำลด ตามนโยบายและแนวทางของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ มณฑลทหารบก เป็นหน่วยหลักบูรณาการประสานกับจังหวัดและส่วนราชการเข้าการฟื้นฟูหลังน้ำลด อาทิ การจัดชุดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน, จัดชุดแพทย์บริการด้านการแพทย์ และให้ความรู้ในเรื่องโรคภัย รวมถึงร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร สถานที่ราชการ เพื่อเร่งฟื้นฟูโดยเร็ว

กองทัพเรือ ได้เคลื่อนย้ายเรือผลักดันน้ำ 25 ลำ จากจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดสกลนคร

ทางด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยยังมีในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ซึ่งยังคงเนินการช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ ได้เร่งสำรวจประเมินความต้องการการช่วยเหลือของผู้ประสบภัย พร้อมจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็ว

สำหรับเงินสมทบ เพื่อเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน มีจำนวนทั้งสิ้น 105,950,832.99 บาท และจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพไปแล้ว จำนวน 3 ราย รายละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท และมียอดบริจาคผ่านรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" จำนวน 264,376,569บาท