News

คาด น้ำท่วมทำพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 3 ล้านไร่

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้รายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ใน 28 จังหวัด เช่น อุบลราชธานี ยโสธร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 530,000 ราย คาดจะมีพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 3,340,000 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 3,000,000 ไร่, พืชไร่ 270,000 ไร่, พืชสวนและอื่นๆ ประมาณ 25,000 ไร่

ทั้งนี้ ยังคงต้องรอการประเมินตัวเลขความเสียหายในพื้นที่อย่างชัดเจนอีกครั้ง โดยหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง เจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และรวบรวมข้อมูลสรุปเพื่อนำเสนอภายใน 1 เดือน

ด้าน กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษี หรือนำส่งภาษี ในพื้นที่จังหวัดที่เกิดน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา โดยขยายกำหนดเวลาออกไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562