News

ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้า SME ปีนี้กว่า 2.8 หมื่นล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ว่าจะเร่งเดินหน้าสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ไทยปีนี้ ให้ได้กว่า 28,000 ล้านบาท ด้วยการยกระดับคุณภาพสินค้า ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน,การพัฒนาเชิงศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงลึก ทั้งการลดต้นทุน, การบริหารจัดการ, การตลาด และเทคโนโลยี หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ประมาณ 10%

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2562 หลังจากได้นำผู้ประกอบการจำนวน 400 ราย มาเปิดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการทดสอบตลาด คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า 26 ล้านบาท เนื่องจากประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้ ธนาคาร SME D Bank ได้ประกาศพักชำระหนี้ไปแล้ว ล่าสุดพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0.415% ต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปีโดยให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท แล้วแต่ประเภทลูกหนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถพลิกฟื้นกลับมาดำเนินธุรกิจได้