News

ช่อง 7HD สานฝันมอบทุนการศึกษา

นางสาวสุภัค คำหอม และ นางสาวศิรินทร์รัตน์ โสพันธ์ เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 คนจบการศึกษามาแล้ว 2 ปี ได้ทำงาน มีเงินเลี้ยงตัวเอง และจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางสาวศิรินทร์รัตน์ จบการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อปี 2560 เธอเล่าว่า ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ครอบครัวค่อนข้างขัดสน เพราะมีเพียงแม่ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว เนื่องจากพ่ออายุมาก และมีโรคประจำตัว ไม่สามารถทำงานได้ อีกทั้งต้องส่งเสียน้องอีกคนที่อยู่ในวัยเรียนเช่นกัน บ่อยครั้งขัดสนถึงขั้นต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่หลังจากที่เธอได้รับทุนการศึกษาจากช่อง 7HD ปีละ 40,000 บาท จนกระทั่งจบการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก จนตอนนี้เธอสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย วิชาชีววิทยา และฟิสิกส์ ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี ทำให้ทุกวันนี้มีหน้าที่การงานที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต

เช่นเดียวกับ นางสาวสุภัค เล่าว่า เธอรู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนโครงการนี้ โดยได้รับเงินทุนมาตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรกร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (วิทยาเขตชุมพร) จังหวัดชุมพร ขณะนี้ประกอบอาชีพเป็นหัวหน้าสัตวบาล แผนกอนุบาล บริษัทแสนสุขสบายร่ำรวยทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นอาชีพที่เธอใฝ่ฝัน และตรงตามกับสาขาที่ร่ำเรียนมา ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณช่อง 7HD ที่มีโครงการดีๆ สานฝันให้เด็กคนหนึ่ง สร้างโอกาสทางการเรียน โดยเธอจะนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด พัฒนาตนเอง และช่วยเหลือสังคมต่อไป

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ และเผชิญปัญหาหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รุ่นพี่นักเรียนทุนได้ฝากแง่คิดถึงน้องๆ อย่าเพิ่งท้อแท้ หรือหมดความหวัง เพราะหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและใฝ่ดี ก็เชื่อว่าโอกาสดีๆ เกิดได้เสมอ