กิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ 2019

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 09:56 น.

Views

นักปั่นจักรยานและประชาชนจำนวนมาก ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2019 ระยะทาง 10.19 กิโลเมตร เริ่มต้นจากบริเวณแยกราชประสงค์แล้วกลับมาสิ้นสุดที่จุดเดิม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วมาใช้รถโดยสารสาธารณะกันมากขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และแก้ปัญหาการจราจรในเมืองหลวง

การรวมพลังนักปั่นของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นพร้อมกันกับอีก 1,500 เมืองทั่วโลก ในวันนี้ “วันคาร์ฟรีเดย์”