เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 11:55 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 ก่อนไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่สะพาน 100 ปี จากนั้นได้ขึ้นเครื่องบินสำรวจดูระดับน้ำใน อ.เมือง อ.วารินชำราบ และโขงเจียมเพื่อประเมินการช่วยเหลือ

ส่วนที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล ใน อ.พิบูลมังสาหาร กรมชลประทานนำเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งเพิ่มอีก 40 เครื่อง ร่วมกับกองทัพเรือ 12 เครื่องรวมเป็น 112 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด อุณหภูมิที่ลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ยังส่งผลให้อากาศเริ่มหนาวเย็น ผู้ประสบภัยจึงต้องการผ้าห่มกันหนาวมากที่สุดในขณะนี้