ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลเริ่มลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เที่ยงคืนวันนี้

เที่ยงคืนวันนี้ รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียน โครงการ "ชิมช้อปใช้" รับเงินคนละ 1,000 บาท ท่องเที่ยวภายในประเทศ ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน รับเงินคนละ 1,000 บาท ตาม มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่เวลา เที่ยงคืนของวันนี้ (คืนวันที่ 22 ก.ค. หรือ วันที่ 23 ก.ค.) ไปจนถึง 15 พฤศจิกายนนี้ รับลงทะเบียนสูงสุดวันละ 1 ล้านคน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชน เลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จากนั้นรอรับ SMS หรือ e-mail ยืนยัน 3 วันทำการ ก่อนเดินทางท่องเที่ยวภายใน 14 วันหลังจากนั้น หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับทันที

สำหรับการใช้จ่าย ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายผ่านกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งมีการลงทะเบียนแล้วกว่า 70,000 ร้านค้า เมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมและติดตั้งเครื่อง EDC ก็จะมีร้านค้าจำนวนกว่า 150,000 ร้านค้า

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน โดยเริ่มจ่ายรอบแรกให้เกษตรกรแล้วกว่า 1.7 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 10,900 ล้านบาท