พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอ และเรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดนราธิวาส เป็นประจำทุกปี

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีทีมเรือที่เข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานประเภททีมเรือกอและ 18 ทีม ประเภททีมเรือยอกอง 22 ทีม และประเภททีมเรือคชสีห์นานาชาติ 12 ทีม ซึ่งมาจากประเทศบรูไน และมาเลเซีย จำนวน 3 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทเรือกอและ ได้แก่ ฉลามเสือ ค่ายจุฬาภรณ์, ประเภทเรือยอกอง ได้แก่ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส และประเภทเรือคชสีห์นานาชาติ ได้แก่ ศรีนครินทรา

Tag : องคมนตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์ การแข่งขันเรือกอ เรือกอ เรือยอกอง เรือคชสีห์นานาชาติ