มูลนิธิต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กองพลทหารม้าที่ 3, มูลนิธิโรงเรียนเปรม ติณสูลานนท์, ครอบครัวติณสูลานนท์, ประชาคมสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์