ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : ผลผลิตโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

Views

โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ได้ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของนักเรียนนักศึกษาหลายต่อหลายคน ในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่ง "คนเก่งและดี" อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการนี้ ติดตามได้จาก ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์

นับเป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "สุภัค คำหอม" หรือ "มินต์" ปัจจุบันอายุ 25 ปี เธอคือเด็กหญิงที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่อง 7 ปี จนกระทั่งจบปริญญาตรี วันนี้เธอมีอาชีพเลี้ยงตัวและจุนเจือครอบครัว มีความก้าวหน้าด้านการงาน เป็นถึงระดับหัวหน้าสัตวบาล ของฟาร์มเลี้ยงสุกรชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าตัวย้อนเล่า หากชีวิตนี้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ก็เป็นไปได้ว่าอาจไม่ประสบความสำเร็จด้านการงานอย่างที่เป็นอยู่ เพราะก่อนหน้านี้ทางครอบครัวเจอมรสุม พ่อเสียชีวิต แม่ต้องทำงานรับจ้างส่งลูกเรียนถึงสองคน ส่วนปู่และย่าก็มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเก็บของเก่าขาย อนาคตการเรียนดูเหมือนเลือนลาง จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนของช่อง 7 สี

เด็กนักเรียนทุนตั้งปณิธาน จะตั้งใจเรียนให้สมกับโอกาสที่ได้รับเธอจบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตัว พัฒนางาน และยังคงหมั่นสั่งสมความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่า เธอจะเป็นฟันเฟืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ของไทย

เจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นนายจ้างเผย โชคดีที่ได้คนมีอุดมการณ์แบบนี้มาร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะนำความรู้ความสามารถในวิชาชีพมาช่วยยกระดับฟาร์มสุกรให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพแล้ว อุปนิสัยส่วนตัวของ "มินต์" ยังมีจิตใจดี มีน้ำใจ

ที่น่ายกย่องอีกอย่างนั่นคือ นักเรียนทุนคนนี้มีจิตสาธารณะ เธอเปิดใจ เมื่อตนคือคนหนึ่งที่ได้รับโอกาส หากในอนาคตมีกำลังมากพอ ก็ไม่อยากเก็บไว้เป็นความสำเร็จในชีวิตคนเดียว อยากนำองค์ความรู้ที่มีแบ่งปันคืนสู่สังคม

น้ำใจ..ยิ่งให้ ยิ่งได้

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ทุนการศึกษา สุภัค คำหอม ช่อง 7 มอบทุน ทุนการศึกษา ช่อง7