News

ชิม ช้อป ใช้ วันที่ 2 ครบล้านแล้ว

วันที่ 2 ของการลงทะเบียนโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศ ยกเว้นพื้นที่ที่ระบุในบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน ปรากฏว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้มีประชาชนแห่ลงทะเบียนจนครบจำนวน 1 ล้านคน ในเวลา 8.11 น. ที่ผ่านมา โดยไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่มเหมือนเมื่อวานนี้

ด้านกรมบัญชีกลางเป็นปลื้มที่ประชาชนลงทะเบียนโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้ ยังมีเวลาถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และขอให้จัดเตรียมข้อมูลรวมทั้งวางแผนการท่องเที่ยวให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังจะขยายระยะเวลาลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เพื่อให้มีร้านค้ารองรับกับจำนวนผู้ใช้สิทธิและเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ