7 สีช่วยชาวบ้าน

อ่างเก็บน้ำหลายแห่งใน จ.บุรีรัมย์ ยังวิกฤติ บางแห่งมีน้ำไม่ถึง 10%

อ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก บางแห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ถึงร้อยละ 10 

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขึ้นบินสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำและพื้นที่การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจ และประชาชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในอำเภอนางรอง มีปริมาณน้ำน้อยมาก เหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของความจุอ่างเท่านั้น โดยเฉพาะนาข้าวยังต้องการน้ำหล่อเลี้ยง
              
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำข้อมูลไปวางแผน เพื่อเร่งออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่ยังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว โดยขณะนี้มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในภาคอีสานอยู่ 3 แห่ง คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์
              
แม้ว่าช่วงนี้บางจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานจะประสบปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะที่อุบลราชธานี แต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดของภาคอีสาน เช่น จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย