ข่าวภาคค่ำ

มท.รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี ให้ผู้ว่าฯนำแจก ปชช.

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ตัวแทนส่วนราชการ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศกว่า 23 ล้านแผ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นสิริมงคล  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
              
โดยโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดพิมพ์ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ