ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลอนุมัติงบกลาง กว่า 7,600 ล้านบาท เยียวยาน้ำท่วม 29 จังหวัด

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลาง 7,642 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 29 จังหวัด ครัวเรือนละ 5,000 บาท และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 5,500 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ และรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ รวมถึงหารือมาตรการเยียวยา ที่ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟู เร่งสำรวจความเสียหาย และระดมความช่วยเหลือ เบื้องต้นอนุมัติงบกลาง 7,642,400,000 บาท จัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5,550,000,000 บาท เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะและจัดสรรให้ผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 418,480 ครัวเรือน ใน 29 จังหวัด
              
ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองว่าถูกน้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน ทรัพย์สินเสียหาย บ้านพักน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย บ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
              
ด้าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าเงินจะถึงมือผู้ประสบอุทกภัยปลายเดือนนี้ พร้อมกำชับอย่าให้เกิดการทุจริต และต้องทุกอย่างให้โปร่งใสด้วย